top of page
erik.png

Erik Hexeberg

Lege dr. med, spesialist i indremedisin, MBA

  • CV1
  • book

Erik Hexeberg har konsultasjoner i Tønsberg mandager og konsultasjoner i Sandvika onsdager og noen torsdager. Telefonkonsultasjoner er mulig alle dager, men helst tirsdager.

Min historie

Jeg har i mange år vært opptatt av å forebygge hjertesykdom, og selvvalgt prøveforelesning (1990) til den medisinske doktorgrad omhandlet effektene av fysisk aktivitet på hjertet. Jeg var også medveileder på Sofie sin kostholdsrelaterte avhandling og har diskutert kosthold med Sofie under hennes vandring fra vegetarianer til lavkarboentusiast. De siste årene før vi startet opp Dr. Hexebergs klinikk i oktober 2010 diskuterte jeg daglig med Sofie om hennes pasienterfaringer med karbohydratredusert kost, og jeg ble mer og mer imponert og overbevist. Det er gode fysiologiske forklaringer på effektene av dette kostholdet, pasientene oppnår gjennomgående gunstige effekter både med hensyn til vektreduksjon, opplevelse av velvære og normalisering av blodprøver. Dette har overbevist meg om de store terapeutiske muligheter som ligger i å endre til et kosthold med lite karbohydrater og mer naturlig fett. Dessuten har nye studier bekreftet de gunstige effektene av et slikt kosthold.

 

Som indremedisiner med en klassisk skolemedisinsk forståelse har det gått opp for meg at mange av våre livsstilssykdommer er forbundet med et høyt inntak av sukker og stivelse (karbohydrater). Jeg er overbevist om at livsstilsendringer med vekt på et karbohydratfattig kosthold må til for å behandle og forebygge disse sykdommene. Jeg har i mange år nå i all hovedsak fulgt et lavkarbokosthold og trives svært godt med det. I den tiden jeg har behandlet sykdom med kostholdsråd har jeg sett hvor store forskjeller det er i respons og hvor individuelt tilpasset rådene må være. I tillegg kommer andre utfordringer som matintoleranser og justeringer av mineraler og vitaminer. Vi opplever at vi stadig får nye kunnskaper både fra hva vi leser og gjennom den erfaring våre pasienter gir oss. Vi vil helt sikkert justere vår behandling i takt med at vi tilegner oss nye kunnskaper. Men våre råd vil nok hele tiden være fundert på anbefalinger om et karbohydratredusert kosthold. Fra 2011 har jeg deltatt i ulike verv i foreningen Kostreform for bedre helse, og jeg var leder av foreningen i 2 år, fra 2014 til 2016.

bottom of page