top of page

Hva vi tilbyr

Første konsultasjon

Første konsultasjon varer i 45 minutter og inkluderer samtale om din sykehistorie. Overvektige vil bli tilbudt veiing på en Tanitavekt som blant annet gir informasjon om fettmasse, muskelmasse og BMI. Videre gis informasjon om kosthold, og du får med deg (eller tilsendt) skriftlig informasjon om dette. Aktuelle blodprøver og eventuelle andre prøver bestilles. Kommer du til en morgentime kan du velge å komme fastende og få tatt de aktuelle blodprøvene hos Lab 1, som vi er samlokalisert med i Sandvika, eller hos  legegruppen i Tønsberg tirsdager, umiddelbart etter konsultasjonen. Ellers får du med deg de nødvendige skjema og kan ta blodprøvene på et lokalt sykehus, laboratorium eller legekontor. Blodprøvene må tas fastende. Vi ber om at du møter i god tid da vi prøver å følge de avtalte tider uten ekstra venting.

Dersom du har en svært komplisert og/eller sykehistorie med mange diagnoser, kan det være hensiktsmessig med en dobbeltime som første konsultasjon.

Kontroll

Ved første kontroll, etter ca. 4 uker, får du en detaljert gjennomgang av blodprøvesvarene og informasjon om hvilken betydning disse har for diagnose og videre behandling. Dine erfaringer med kostholdet siden forrige konsultasjon blir gjennomgått og vekten registreres der det er aktuelt. Deretter gis det råd og motivasjon basert på dine erfaringer og hva som er dine utfordringer. Vi setter av 45 minutter til denne kontrolltimen. Behovet for videre kontroll vil variere, men det er vår erfaring at oppfølging over tid er hensiktsmessig for å oppnå et godt resultat ved kostomleggingen. Til disse kontrollene setter vi normalt av 45 minutter.

De fleste vil kunne oppnå ønsket effekt ved endring av kostholdet uten bruk av spesialdietter, men i enkelte tilfeller vil vi anbefale spesialdietter med definerte måltider. Selv om spesialdietter kan brukes for en periode, er målet å komme frem til et individuelt tilpasset lavkarbokosthold som vil være sunt for deg, og som du kan leve med over tid.

Telefonkonsultasjon og videokonsultasjon

Videokonsultasjon har samme pris som fremmøte.

bottom of page