top of page
kjerste hjelle.png

Kjersti Hjelle 

Lege og Spesialist i Arbeids -og Miljømedisin, med ekstra utdanning innen arbeids -og organisasjonspsykologi, funksjonellmedisin og kommunikologi.

Har konsultasjoner mandager i Sandvika, samt per video og telefon.

Min historie

Jeg liker å «jobbe på grønt» som vi sier i HMS faget, altså forebyggende, i det store mulighetsrommet før man kommer så langt som til gul eller rød sone. Jeg har siden 2005 jobbet med forebyggende helsearbeid som bedriftslege og etter hvert som spesialist i arbeids -og miljømedisin. I denne spesialiteten er selve bedriften pasienten, og man jobber både på individnivå og gruppenivå med forebygging av ulike forhold i arbeidsmiljøet som kan påvirke ansattes helse.

Dette har gitt meg et vidt fokus på alle de utallige faktorene vi utsettes for hver dag, som i sum kan ha en påvirkning på vår helse, trivsel og velvære. De ulike temaene jeg har jobbet med er blant annet helseskadelige kjemikalier, mobbing, trakassering, konflikter, varsling, vold og trusler, sykefraværsoppfølging, kartlegging av fysisk -og psykososialt arbeidsmiljø, yrkessykdom, rus/avhengighet i arbeidslivet, smittestoffer, støy, luftkvalitet, vannkvalitet, muggsopp og andre komponenter i inneklimaet, ulike typer støv, asbest, ulike typer stråling samt skift -og nattarbeid.

Et stykke inn i denne jobben satt jeg med mange støttesamtaler for ansatte som var i ferd med å bli utbrent, og kjente på et behov for mer kompetanse innen psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Dette fordi jeg fikk innblikk i hvor mye unødvendig belastning mange går igjennom på arbeidsplassen, hvor syke folk kan bli av stressende forhold på jobb og hvor enkelt det kan være å forebygge nettopp dette. Etter å ha studert arbeidspsykologi, motivasjonspsykologi, samfunnspsykologi, og personalpsykologi, ble det tydeligere for meg at det ofte var bakenforliggende rammebetingelser og måten arbeidet var organisert på, som lå til grunn for slitasjen på de ansatte.

Etter hvert ble jeg selv utbrent og fikk mye plager med helsa. I den forbindelse fattet jeg interesse for miljøfaktoren mat og hvordan spesielt kosthold, men også stress, søvn og fysisk aktivitet kan påvirke oss i stor grad. Man blir jo faktisk det man spiser og gjør. For å forstå mer av disse sammenhengene tok jeg en utdanning innen funksjonellmedisin i USA og jobbet ved Funksjonellmedisinsk Institutt i noen år.

Jeg tenker at det er viktig å forstå bakenforliggende årsaksforhold som ligger til grunn for ethvert nivå av helse, i stedet for å reaktivt behandle med symptomdempende medisiner etter at man er kommet i rød sone. Som sagt, jeg liker best å «jobbe på grønt» som vi sier i HMS.

bottom of page